Leren en creatieve begeleiding in 1 les

In groepjes of individuele lessen mogelijk
Waarom creatieve begeleiding?
Ten eerste hebben veel jongeren met een leerachterstand een sterke creatieve kant die te weinig aandacht krijgt. Ten tweede wordt door alle leervakken op school met bijbehorende deadlines wel eens vergeten hoe belangrijk het is je creatief te kunnen uiten.    

Hoe?
Bij Titaantjes is het volgende mogelijk: schilderlessen (materiaal aanwezig); tekenlessen; begeleiding bij creatief schrijven; samen lezen van (jeugd)boeken (zie kopje hieronder). In de praktijk gebeurt het veel dat na 40 minuten hard werken aan een schooltaak, er verder wordt gewerkt aan een eigen schilderij, het schrijven van een verhaal, het bedenken van creatieve projecten. Titaantjes staat open voor alle eigen inbreng. Natuurlijk alles in overleg met de ouders. Cognitieve taken kunnen in een les gecombineerd met creatieve creaties.

Samen lezen
Onder deskundige begeleiding oefenen de kinderen met lezen. Hierbij is niet alleen veel aandacht voor begrijpend lezen en woordenschatuitbreiding, maar natuurlijk ook voor het leesplezier. Samen lezen is vooral geschikt voor kinderen die niet voldoende toekomen aan het lezen van boeken. Bijvoorbeeld omdat de thuistaal een andere taal is of vanwege drukte. Bij Titaantjes wordt gezamenlijk gezocht naar een leuk, goed boek. Door de aanwezigheid van verschillende genres in de (jeugd)literatuur wordt het kind enthousiast gemaakt om meer te gaan lezen.