Huiswerkbegeleiding en bijles

Huiswerkbegeleiding en bijles
Huiswerkbegeleiding
Soms lijkt het wel alsof alles tegelijk af moet zijn op school. Dit kan behoorlijke stress opleveren. Om te voorkomen dat uw kind echt gedemotiveerd raakt, is structuur en overzicht nodig. Bij Titaantjes ligt de aandacht op het plannen van alle verplichtingen en op de huiswerktaken zelf. Zowel de agenda als het vakinhoudelijke krijgt veel aandacht. De leerling zal snel weer ‘bij zijn’ en met de geleerde kennis en vaardigheden zelf verder kunnen.  

Bijles
Gaat het wel erg snel in een bepaalde les, is de instructie niet geheel helder, is uw kind onzeker over een bepaald vak, dan is bijles een goed alternatief. De instructie wordt rustig herhaald, er kan worden teruggegaan naar de basis om er zeker van te zijn dat alles helder is. Met verschillende methodes wordt geoefend en er is ruimte voor alle vragen.