Remedial Teaching, Cito-toetstraining, Huiswerkbegeleiding en Schilderlessen

Lessen aan kinderen van de basisschool en van de middelbare school


Over de praktijk/ voor wie / visie/ door wie

Titaantjes is een privépraktijk voor Remedial Teaching, huiswerkbegeleiding en bijles voor leerlingen van de basisschool en de middelbare school, gevestigd aan de Gooyerdijk in Langbroek. Leerlingen krijgen bij Titaantjes individuele lessen die aansluiten bij wat de leerling nodig heeft en kan. Naast hulp bij leerachterstanden is er ook de mogelijkheid sociale vaardigheden te trainen en de eigen creativiteit te ontwikkelen. Samen met de ouders en/of het kind wordt de juiste werkvorm gekozen voor het beste resultaat. Afhankelijk van het kind, de interesse en de behoefte wordt een persoonlijke route uitgestippeld.     

Voor wie
Jongeren hebben het soms moeilijk op school en kunnen wel wat extra steun en aandacht gebruiken. Bijvoorbeeld bij het voorbereiden op de Cito-toets of op andere examens. Leerlingen kunnen door verschillende oorzaken een leerachterstand hebben. Kan een kind het vele huiswerk niet meer bijhouden en overzien, dan zijn individuele uitleg en huiswerkbegeleiding naast school zeer effectief.

Ook kunnen leerlingen een achterstand oplopen door bijvoorbeeld dyslexie. Door doelgerichte remedial teaching zal het kind nieuwe strategieën en vaardigheden aanleren en vanuit eigen sterke kanten het leerprobleem aan weten te pakken.

Er kan ook sprake zijn van een probleem op sociaal-emotioneel vlak. Zo kan faalangst het leren behoorlijk in de weg staan. Titaantjes versterkt de leerling door sociale vaardigheidstraining en het verder ontplooien van eigen creativiteit.

Visie
Titaantjes streeft naar het evenwicht tussen het leren en presteren enerzijds en een stabiele sociaal-emotionele ontwikkeling anderzijds. Binnen deze privé-praktijk krijgt uw kind alle aandacht die nodig is voor een goede schoolloopbaan en een sterke eigen ontwikkeling. Titaantjes versterkt zwakke punten en geeft uw kind handvatten waardoor het zelfstandig verder kan werken. Hiernaast wordt gestreefd naar een ontplooiing van reeds aanwezige kwaliteiten en interesses. Titaantjes heeft de tijd, ruimte en kwalificaties waardoor uw kind de beste aanpak krijgt.

Door wie
Praktijk Titaantjes is opgericht door Elize Vaandrager. Elize is remedial teacher en docente Nederlands. Na haar studie Nederlands in Utrecht heeft ze jaren ervaring opgedaan als docente binnen het voortgezet onderwijs. Tevens heeft ze met veel plezier sociale vaardigheidstraining en schilderlessen gegeven. Tijdens het lesgeven heeft ze de studie Remedial Teaching afgerond aan de VU in Amsterdam. Nu combineert ze het geven van Remedial Teaching en huiswerkbegeleiding aan kinderen van de basisschool en van het voortgezet onderwijs, met het geven van schilderlessen. Ook geeft ze bijlessen op maat en bereidt ze kinderen voor op de komende Cito-toetsen. Naar wens combineert Elize het cognitieve leren met het creatieve doen, waar tot nu toe veel leerlingen met veel plezier en goede resultaten aan meedoen.

Contact Voor het plannen van lessen en voor vragen kunt u contact opnemen met:

Elize Vaandrager

Mobiel: 06 52641944
Email: elizevaandrager@hotmail.com
Web: www.titaantjes.com